Home Alternative Dk'Tronics Hi-Tec Llamasoft MAD Mastertronic Mogul Communications Ltd PSS Quicksilva Ricochet

Games by publisher's index

Llamasoft

Vic 20
LLA12001 
LLA12002 
LLA12003 Traxx 
LLA12004 Lazer Zone 
LLA12005 Matrix 
LLA12006 
LLA12007 Hell Gate 
LLA12008 Psychedelia 

C64
LLA21001 Attack Of The Mutant Camels 
LLA21002 Advance Of The Mega Camels 
LLA21003 Gridrunner - Large Box 
LLA21004 Lazer Zone 
LLA21005 Hovver Bovver 
LLA21006 Matrix - Large Box 
LLA21007 Revenge Of The Mutant Camels 
LLA21008 Hellgate 
LLA21009 Sheep In Space 
LLA21010 Metagalactic Llamas Battle At The Edge Of Time 
LLA21011 Ancipital 
LLA21012 Mama Llama 
LLA21013 Psychedelia 
LLA21014 Batalyx 
LLA21015 

Spectrum
LLA32001 
LLA32002 Superdeflex - Release 1 Superdeflex - Release 2 
LLA32003 Psychedelia